Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR

Na území České republice se nachází čtyři národní parky a 26 chráněných krajinných oblastí, které tak tvoří 17 % rozlohy ČR. Jsou nedílnou součástí jak celoevropského, tak celosvětového systému ochrany přírody, které taktéž neformálně můžeme nazývat velkoplošná ochrana přírody. Česká republika zaujímá významné postavení v první desítce evropských zemí v tomto odvětví.

Rozdíl mezi NP a CHKO je hlavně v tom, že NP chrání ta nejcennější území, kde se zachovaly přírodní fenomény. Zatímco CHKO mají za cíl, zachovat určitý způsob využívání krajiny, ve které se nachází vzácné i ohrožené druhy rostlin a živočichů. NP spadají do odborů péče o národní parky Ministerstva životního prostředí ČR a o CHKO se stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

NÁRODNÍ PARKY

  • Největší je park Šumava o rozloze 690 km2, z 80 % tvoří lesy.
  • Nejstarší je Krkonošský park z roku 1963, má 363 km2 a mimořádně pestrou horskou krajinu. Nacházejí se zde pozůstatky pleistocénního zalednění.
  • České Švýcarsko má 80 km2 a vyznačuje se pískovcovým skalním městem, Pravčickou bránou, lesním společenstvem a vzácnou flórou. Žije zde například rys ostrovid nebo výr velký.
  • Podyjí má mimořádnou rozmanitost živočišných a rostlinných druhů na malém území, pouhých 63 km2.

Chráněné krajinné oblasti

Rozloha v km2:

Beskydy  1160
Bílé Karpaty  715
Blaník  40
Blanský les 212
Brdy 345
Broumovsko 410
České středohoří 1070
Český kras 132
Český les 470
Český ráj  181
Jeseníky  740
Jizerské hory 350
Kokořínsko-Máchův kraj 410
Křivoklátsko 630
Labské pískovce  245
Litovelské Pomoraví 96
Lužické hory 264
Moravský kras  92
Orlické hory  204
Pálava  83
Poodří  81
Slavkovský les 606
Šumava 996
Třeboňsko 700
Žďárské vrchy 705
Železné hory 380

Česká republika tedy nabízí opravdu rozmanitý výběr území, která byla zachována pro nás i pro další generace. Můžeme doufat, že i generace co přijdou po nás, budou bojovat za ochranu těchto unikátních míst. Navíc jsou to skvělé tipy na výlet, pokud chcete vidět něco, co jinde neuvidíte. Vaše děti mohou poznat lépe zemi, ve které žijí a lépe tak o ní dbát. Na našem území se vyskytuje 490 druhů chráněných rostlin.