Přehrada Horná Bečva – ideální místo pro rekreaci

Horská obec Horní Bečva je nádherným zákoutím Moravskoslezských Beskyd. Nachází se na půli cesty mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Makovem. Je celoročně vyhledávaným rekreačním centrem. Každý návštěvník si může užít do sytosti horskou turistiku, koupání, lyžování, cyklistiku i pohodový wellness. Dominantou obce je vodní nádrž, která se nachází u hlavní komunikace a je příjemným místem pro aktivní odpočinek v přírodě.

Z historie

Vodní nádrž vybudovaná na řece Rožnovská Bečva v letech 1933 – 1947 zaujímá plochu deseti hektarů. Dosahuje délky 252 metrů v koruně, šířky 5 metrů a výšky 13,7 metrů nade dnem. K její výstavbě byl využitý kámen z místních kamenolomů i z údolí Kněhyně.

Původním záměrem bylo její zařazení mezi přehrady zásobující vodou plánovaný Dunajsko-Oderský průplav a také zamezení ničivým záplavám, které nastávaly především v jarním období.

Současnost

Dnešní přehrada slouží především k akumulaci vody, rekreaci, provozování vodních sportů, rybolovu, cvičení i zimnímu bruslení. Ve věžovém objektu je dokonce umístěna malá vodní elektrárna, která dosahuje výkonu 16 kW.

Kolem přehrady vede hlavní přístupová komunikace, část jejího břehu je tvořená panely, které jsou využívány rybáři. V těsné blízkosti přehrady se nachází také malý les a také poměrně rozsáhlá chatová oblast i kemp.

Na zatravněném břehu je vybudované hřiště s přístroji na posilování, dřevěná lávka pro nástup do loďky, přístřešek pro posezení a v letním období je provozovaný také stánek s občerstvením.

Zajímavost

Při stavbě přehrady došlo k nevšednímu nálezu. Dělníci objevili zvláštní sošku pohanského bůžka, jež byla vytesaná zřejmě z kvádru. Našla se v lokalitě, kde původně stály dvě stavení z 18. století. Oba domy musely ustoupit nově budující se přehradě. Větší z domů sloužil jako vodní mlýn.